Blog thị trường

Thương hiệu là thước đo "sức khỏe" của doanh nghiệp

Cập nhật, 15:27, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)

Có thể khẳng định, việc xây dựng và phát huy giá trị “Thương hiệu Việt Nam” nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ, các địa phương, từng doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Với sự quan tâm này, đặc biệt sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngày càng có nhiều sản phẩm, hàng hóa gắn với thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên thị trường…

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Vietnam Value) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Bộ Công thương là cơ quan đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện từ năm 2003 và lấy ngày 20/4 hàng năm là ngày Thương hiệu Việt Nam.

Đây là chương trình của Chính phủ Việt Nam với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Chương trình nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, chiến lược cạnh tranh bằng thương hiệu đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng, không chỉ dừng lại cấp độ doanh nghiệp mà đã phát triển mức độ địa phương, ngành hàng và thậm chí cấp độ quốc gia.

Số lượng doanh nghiệp được công nhận có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tăng từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 97 doanh nghiệp năm 2018. Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018 được Tổ chức Brand Finance công bố, “Vietnam” được định giá 235 tỷ USD và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh.

Bên cạnh những kết quả, vẫn còn bộ phận doanh nghiệp chưa quan tâm đến xây dựng cũng như chưa coi thương hiệu là công cụ đi đến người tiêu dùng, nên có nhận thức và hành động chưa đầy đủ. Vì vậy, theo Ban Kinh tế Trung ương, tới đây sẽ phối hợp Bộ Công thương nghiên cứu đề xuất trong nghị quyết, quyết định phát triển kinh tế- xã hội, lồng ghép phát triển thương hiệu; phối hợp bộ, ngành tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vai trò thương hiệu.

Thương hiệu là thước đo “sức khỏe” của doanh nghiệp. Tạo dựng được thương hiệu quốc gia là điều rất khó, chung tay giữ gìn và phát huy điều này cũng không hề dễ dàng. Tất nhiên đó là trách nhiệm của mỗi người dân nhưng trước hết phải là trách nhiệm của các cơ quan đại diện ngoại giao, của từng doanh nghiệp và những hiệp hội.

HOÀNG MINH