Mức hỗ trợ cho hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã- phường- thị trấn là 5 triệu đồng/năm

Cập nhật, 05:09, Thứ Ba, 29/01/2019 (GMT+7)

Theo Nghị quyết số 159 ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã- phường- thị trấn trên địa bàn tỉnh là 5 triệu đồng/ban/năm.

Kinh phí hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách tỉnh cân đối trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm để UBND cấp xã cấp cho ban thanh tra nhân dân cấp xã hoạt động.

HP