Đồng loạt tăng mức hưởng chế độ BHXH cho NLĐ

Cập nhật, 05:20, Thứ Tư, 23/01/2019 (GMT+7)

Trong năm 2019, đồng loạt tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với người lao động (NLĐ) cho phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2019, mức hưởng chế độ BHXH với NLĐ được thực hiện như sau:

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000đ (mức hiện hành là 417.000đ).

- Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000đ (mức hiện hành là 2.780.000đ);

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000đ (mức hiện hành là 2.780.000đ) cho mỗi con.

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng:

+ 372.500đ (mức hiện hành là 347.500đ) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;

+ 596.000đ (mức hiện hành là 556.000đ) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

HP (nguồn NLĐO)