Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu- cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cập nhật, 08:57, Thứ Sáu, 25/01/2019 (GMT+7)

HĐND tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, sẽ hỗ trợ tối đa 50% giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp thuê lại đất tại các khu- cụm công nghiệp (không bao gồm phí sử dụng hạ tầng và chi phí liên quan) nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp/năm. Thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Hỗ trợ giá thuê mặt bằng thực hiện thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu- cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

HP