Vi phạm quy định sử dụng lao động dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù đến 12 năm

Cập nhật, 06:23, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

Theo nội dung được quy định Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, người sử dụng lao động có thể bị phạt tù đến 12 năm nếu vi phạm quy định sử dụng lao động dưới 16 tuổi.

 Cụ thể, tại Điều 296 quy định tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi gồm:

- Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30- 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm gồm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31- 60%; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31- 60%.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3- 7 năm: Phạm tội 2 lần trở lên; Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61- 121%.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5- 12 năm: Làm chết 2 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10- 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm.

HP (nguồn Báo Tin tức)