Phạt tù chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Cập nhật, 06:23, Thứ Năm, 28/12/2017 (GMT+7)

Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 cũng quy định xử lý hình sự đối với tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (NLĐ).

Cụ thể: gian dối, không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm từ 6 tháng trở lên (trốn đóng từ 50 triệu đến dưới 300 triệu đồng; trốn đóng cho từ 10 đến dưới 50 NLĐ) đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền 50- 200 triệu đồng;

phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội thì bị phạt tiền 200- 500 triệu đồng.

Phạm tội 2 lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 đến dưới 200 người, không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ (theo quy định tại điểm a hoặc điểm b, khoản 1, Điều 216 BLHS 2015), bị phạt tiền 200- 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội, phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên, không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ (theo quy định tại điểm b hoặc điểm c, khoản 2, Điều 216 BLHS 2015), bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù 2- 7 năm. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội, phạt tiền 1- 3 tỷ đồng.

HP (nguồn nld.com.vn)