Triển khai các văn bản mới của Trung ương cho cán bộ chủ chốt các cấp

Cập nhật, 16:03, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

Ngày 16/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các chỉ thị, quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận và Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt các cấp.

Tại hội nghị này, các đại biểu được triển khai, quán triệt Chỉ thị số 18, số 19, số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tôn giáo, công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, công tác phụ nữ trong tình hình mới;

Quyết định số 99 về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

Quy định số 124 về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”;

Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy về “thực hiện các giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020”;

Kế hoạch số 101 của Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến công tác dân vận và Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy.

Theo Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, hội nghị này nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng thời, giúp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Song song đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020.

THANH TÂM