Từ tháng 5- 7/2018, tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp năm 2018

Cập nhật, 05:31, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

Theo kế hoạch về việc tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018 “Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hội thi cấp cơ sở sẽ được tổ chức trong tháng 5/2018; cấp trên cơ sở được tổ chức trong tháng 6/2018 và cấp tỉnh trong tháng 7/2018.

Hội thi được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Đồng thời, giúp báo cáo viên các địa phương, đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm để tìm ra được những phương pháp truyền đạt hay nhất, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

BÙI THANH