Triển khai quy định về hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin, bí mật nhà nước

Cập nhật, 16:28, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

Ngày 12/4, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận của Đảng, Nghị định của Chính phủ về hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin, bí mật Nhà nước và ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử cho các Ban tham mưu của Tỉnh ủy, Văn phòng các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ cơ yếu lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục cơ yếu Đảng- Chính quyền thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ quán triệt Kết luận số 13 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Nghị định số 40 của Chính phủ về hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin, bí mật Nhà nước. Đồng thời, giới thiệu tổng quan về ứng dụng chữ ký số, hệ thống chứng thực chữ ký số và hiệu quả của việc triển khai chữ ký số trong cải cách hành chính công phục vụ các cơ quan Đảng.   

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ các Ban tham mưu của Đảng, lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý, phát triển công tác cơ yếu tại địa phương, nhằm đảm bảo an toàn, bí mật thông tin lãnh đạo chỉ huy của các cấp ủy Đảng, bí mật thông tin Nhà nước; quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại hình kỹ thuật mật mã của ngành….  

BÙI THANH