Cán bộ lãnh đạo phải có tâm, có tầm, gần dân, trọng dân

Cập nhật, 08:27, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, thực hiện chủ đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cần xây dựng tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên phải năng động, sáng tạo, có tâm, có tầm, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Tiếp tục gắn nội dung học tập chủ đề năm 2018 với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII), Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Theo kế hoạch này, Tỉnh ủy đã thực hiện xong việc triển khai cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh.

Các huyện- thị- thành ủy và tương đương xây dựng kế hoạch triển khai cho cấp mình trước ngày 10/2/2018; cấp cơ sở triển khai học tập cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang… hoàn thành trong quý I/2018.

Ngoài ra, tập thể ban thường vụ cấp ủy cơ sở trở lên (những nơi không có ban thường vụ thì tập thể chi- đảng bộ), cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề 2018.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, riêng đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (người đứng đầu địa phương, đơn vị) phải đăng ký thêm nội dung về phong cách, tác phong của người đứng đầu (thời gian thực hiện trước ngày 31/3/2018).

THANH TÂM