Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 và tình hình kinh tế- xã hội cho cán bộ hưu trí

Cập nhật, 16:55, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

Ngày 9/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

thông tin tình hình kinh tế- xã hội năm 2017 và phương hướng 2018 của tỉnh; một số vấn đề thời sự có liên quan cho cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự.

Nghị quyết số 18 được xem là một luồng gió mới, tạo bước đột phá về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị quyết lần này bàn về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần tiếp tục đổi mới với điểm nhấn tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin tình hình kinh tế- xã hội năm 2017 và phương hướng năm 2018 của tỉnh, năm qua mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng nhờ sự chủ động và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tỉnh nên thực hiện đạt và vượt 17/24 chỉ tiêu chủ yếu.

Năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ngành công thương, chú trọng phát triển bền vững, xây dựng các mô hình mới để nâng cao tăng trưởng.

BÙI THANH