"Dân vận khéo" làm chuyển biến công tác dân vận cơ sở

Cập nhật, 07:50, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

Năm 2017, toàn tỉnh có 7.574 tập thể và 59.271 cá nhân đã đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Nội dung đăng ký tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội như: giảm nghèo, huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, an ninh trật tự, xây dựng đoàn thể…

Phong trào diễn ra đều khắp các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã và khu dân cư. Phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi và là một trong những khâu đột phá làm chuyển biến tình hình công tác dân vận ở cơ sở.

Đến nay, có 109/109 xã- phường- thị trấn và 8/8 huyện- thị- thành ủy và 4/4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Từ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đời sống vật chất, hưởng thụ văn hóa được nâng cao, giữ vững được trật tự xã hội, an ninh chính trị.

HẢI YẾN