Đăng ký khai sinh trong trường hợp không giấy chứng sinh

Cập nhật, 05:20, Thứ Sáu, 22/06/2018 (GMT+7)

Trường hợp đã mất giấy chứng sinh, muốn đăng ký khai sinh cho con thì làm như thế nào?

Huỳnh Ngọc Ánh (Bình Tân)

Trả lời: Điều 16 Luật Hộ tịch quy định người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;

trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp- hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của luật này vào sổ hộ tịch; cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp- hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào sổ hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

PHÒNG BẠN ĐỌC