Giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng NTM tại huyện Vũng Liêm

Cập nhật, 16:07, Thứ Ba, 04/10/2022 (GMT+7)
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Vũng Liêm.
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Vũng Liêm.

Ngày 4/10, ông Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Quới Thiện và huyện Vũng Liêm.

Năm 2021, xã Quới Thiện về đích NTM. Bộ mặt nông thôn đổi mới, văn minh hơn, hệ thống chính trị được củng cố và nâng cao năng lực hoạt động. Tuy nhiên, một số công trình triển khai chậm, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Hiện, xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí, tạo tiền đề xây xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024; xây dựng các sản phẩm tham gia chương trình OCOP; chuyển đổi cây trồng theo hướng chuyên canh cây ăn trái có giá trị kinh tế cao kết hợp phát triển du lịch nông thôn sinh thái.

Các công trình thủy lợi tại huyện Vũng Liêm đang góp phần thúc đẩy xây dựng NTM.
Các công trình thủy lợi tại huyện Vũng Liêm đang góp phần thúc đẩy xây dựng NTM.

Với xuất phát điểm rất thấp, bình quân mỗi xã đạt 4,5 tiêu chí, đến tháng 6/2022, huyện Vũng Liêm có 14 xã NTM, trong đó 4 xã NTM nâng cao, 3 ấp NTM kiểu mẫu, bình quân đạt 17,6 tiêu chí/xã. Hầu hết các công trình, cơ sở hạ tầng đều phát huy hiệu quả, làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, đến nay một số công trình hạ tầng bị xuống cấp không có kinh phí duy tu, sửa chữa; một vài hộ dân còn ngán ngại tham gia HTX, tổ hợp tác, chưa tạo ra lượng hàng hóa nông sản đủ lớn và đạt chất lượng để xuất khẩu.

Dịp này, huyện kiến nghị tăng cường vốn đầy tư xây dựng mỗi năm từ 2 xã NTM trở lên; quy định cơ chế vận động người dân đóng góp kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình giao thông bị xuống cấp.

Ông Hồ Văn Huân lưu ý, xã Quới Thiện sớm hoàn thành 2 tiêu chí còn nợ; tăng cường vận động xã hội hóa để xóa nhà tạm, dột nát; tiếp tục giữ vững nâng chất tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Về phía huyện, cần tiếp tục quan tâm đảm bảo sự ổn định và bền vững các tiêu chí, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; phát huy phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI