Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp

Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Cập nhật, 14:39, Thứ Ba, 04/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 4/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và quy chế làm việc, chương trình công tác của BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (ảnh).

Tại hội nghị các đại biểu được nghe triển khai những vấn đề cơ bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 21 và 22, hướng dẫn số 25 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cuối năm 2022 và những vấn đề chính về công tác cải cách tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng và cũng là yếu tố quyết định bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, việc triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác này là hết sức cần thiết, cấp bách để tổ chức thực hiện ngày một nề nếp, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp thu, nắm vững những nội dung được triển khai, từ đó liên hệ thực tiễn và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trong thời gian tới ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH