Thơ

Khi ta ngắm ảnh Bác tươi cười

Cập nhật, 08:20, Thứ Hai, 20/05/2024 (GMT+7)

TRẦN VĂN LỢI

Khi ta ngắm những bức ảnh Bác tươi cười

Lại nhớ tới những lúc ánh mắt Người lo lắng

Thuở dân tộc lầm than, non sông đầy bóng giặc

Đâu con đường cho dân tộc độc lập, tự do?!...

 

Ngắm ảnh Bác cười, ta nhớ lúc đất nước cam go

Khuôn mặt Người suy tư buổi “ngàn cân treo sợi tóc”

Sau Cách mạng Tháng Tám, quân Anh rồi quân Pháp

Và hai mươi vạn quân Tưởng cùng lúc kéo vào...

 

Ngắm ảnh Bác cười, ta nhớ ngày kháng chiến gian lao

Rừng Việt Bắc, cơ quan phải bao lần đổi chỗ

Biệt kích giặc thả dù gần ngay nơi ở

Đất nước thuở khai sinh, chính phủ lo bao việc chưa làm...

 

Sửa Di chúc nhiều lần thì Bác mới yên tâm

Về cuộc thống nhất nước nhà, rồi việc dân, việc Đảng

Người dành cả cuộc đời lo cho đất nước

Ta luôn nhớ... mỗi khi ngắm ảnh Bác tươi cười!...

 

Các tin khác: