Hơn 260 tỷ đồng đầu tư cho tiêu chí giáo dục

Cập nhật, 06:44, Chủ Nhật, 03/09/2017 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 77 công trình trường học, trong đó có 17 công trình chuyển tiếp từ năm 2016. Tổng kinh phí thực hiện trên 256 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 29 công trình với kinh phí hơn 168 tỷ đồng.

Ngoài ra, với kinh phí 4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, Sở GD- ĐT đã phối hợp với các phòng GD- ĐT đầu tư thiết bị cho các bậc học mầm non, tiểu học, THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Để đẩy mạnh phát triển giáo dục, BCĐ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng công tác dạy và học.

Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, phấn đấu tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

NGUYỄN XUÂN