"Đoàn kết- Dân chủ- Cần kiệm, chăm lo tốt đời sống hội viên"

Cập nhật, 15:23, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

Đó là chủ đề của đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Người tù kháng chiến (NTKC) huyện Vũng Liêm lần thứ V, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Nhiệm kỳ qua (2013- 2018), Hội NTKC huyện thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Trong đó, phát triển hội viên đạt 100%; phong trào bỏ ống tiết kiệm vì đồng đội và góp vốn xoay vòng đạt gần 4 tỷ đồng, giúp gần 2.000 lượt cán bộ, hội viên nhận vốn phát triển sản xuất nâng cao cuộc sống, qua đó đã xóa 37 hộ nghèo và cận nghèo, đạt 160,86%; xây dựng hội phí đạt 127,06%; sinh hoạt truyền thống vượt 22%.

Trong thời gian tới, Hội NTKC tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tham gia tốt các phong trào của hội cũng như các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm 100% hộ hội viên nghèo theo tiêu chí năm 2016 (trừ số hộ già neo đơn đề nghị trợ cấp
xã hội).

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 người. Ông Nguyễn Hoàng Bao tái đắc cử chức Chủ tịch Hội NTKC huyện Vũng Liêm, nhiệm kỳ 2018- 2023.

YẾN- NGA