Viếng nghĩa trang liệt sĩ

Cập nhật, 14:26, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)

Sương ban sớm giăng mờ mồ liệt sĩ

Nắng trời đông chưa rực ánh hồng

Dâng nhang hoa nghe nhói trong lòng

Ôi! Thương tiếc bao tinh hoa dân tộc

Các chiến sĩ vượt trùng dương đồi dốc

Xả thân mình cho Tổ quốc quang vinh

Đem tự do cho non nước thanh bình

Lòng đất mẹ xin anh yên giấc

Các bà má về còn đau lòng từng bước

Dạ xót xa mi ngấn lệ trào ra

Các anh ngã cho Tổ quốc thăng hoa

Ôi! Liệt sĩ ngàn thu ơn nhớ mãi.

HOÀNG GIANG