83/89 xã đã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa

Cập nhật, 05:59, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Đến nay, toàn tỉnh có 83/89 xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa. Trong năm, xã Tân Hưng (Bình Tân) đã đăng ký, xây dựng kế hoạch và thực hiện đạt tiêu chí này.

Hiện, Sở VH- TT và DL tỉnh đang thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bên cạnh, từng xã cũng xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa giai đoạn 2016- 2020.

Theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, để đạt tiêu chí số 16 về văn hóa thì tỷ lệ thôn, bản, ấp phải đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định từ 70% trở lên.

NGUYỄN PHƯƠNG