Coi việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT là một trong những tiêu chí thi đua của mỗi địa phương

Cập nhật, 18:09, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

Ngày 11/10, Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012- 2020”. Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác BHXH, BHYT.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác BHXH, BHYT.

Cụ thể hóa nghị quyết số 21, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 17 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012- 2020”, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định, chỉ thị nhằm đưa BHYT thành một trong những chỉ tiêu của kế hoạch hàng năm và giao cho các địa phương thực hiện.

Sau 5 năm thực hiện, tính đến tháng 6/2017 độ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt trên 76%, tăng 17% so năm 2012, BHXH bắt buộc tăng trên 22.000 người và BHXH tự nguyện tăng 262 người so năm 2012.

Ngoài ra, hệ thống y tế được phát triển rộng khắp, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ cho ngành y tế được đầu tư đã góp phần vào việc tăng độ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh.

Một số khó khăn ảnh hưởng đến độ bao phủ BHYT hiện nay là sự quan tâm, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng chưa sâu sát; thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế, thủ tục hành chính, chất lượng khám, chữa bệnh chưa được tốt; một bộ phận nhân dân, doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa nhận thức đầy đủ của việc tham gia BHXH, BHYT…

Định hướng một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới, đồng chí Trương Văn Sáu lưu ý tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT trong nhân dân, đặc biệt là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; coi việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT là một trong những tiêu chí thi đua của mỗi địa phương.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, có hình thức xử lý nghiêm các doanh nghiệp không tham gia, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm phiền hà trong thực hiện các thủ tục trong khám, chữa bệnh BHYT. Phấn đấu năm 2017 BHYT toàn tỉnh đạt 77%, năm 2020 đạt 90%.

Tin, ảnh: BÙI THANH