Tuyển 37 chỉ tiêu công chức

Cập nhật, 06:14, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Để đảm bảo trong việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính đúng vị trí việc làm, đúng yêu cầu nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chức danh do Nhà nước quy định và chỉ tiêu biên chế được giao với chủ trương “ra 2 vào 1” đối với tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện; Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thi tuyển dụng công chức năm 2017.

Theo đó, những người có nguyện vọng vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện- thị- thành thuộc tỉnh (không bao gồm các vị trí được quy định là công chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập), có đủ các điều kiện sẽ được đăng ký dự tuyển công chức.

Chỉ tiêu: Công chức cấp tỉnh, huyện: 16 chỉ tiêu; công chức cấp xã: 21 chỉ tiêu; bản thống kê và mô tả vị trí tuyển dụng được đăng trên website Sở Nội vụ. Nhận hồ sơ tại Sở Nội vụ đối với thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện; nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện đối với thi tuyển công chức cấp xã. Thời gian tổ chức thi dự kiến cuối tháng 6/2017.

MINH DUY