Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

Cập nhật, 06:37, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện.

UBND tỉnh đã ban hành 18 quyết định để công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính, bên cạnh vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa liên thông cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tích cực cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trong quý I/2017, tỉnh đã ban hành kế hoạch sơ kết công tác CCHC năm 2016 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số kế hoạch CCHC trọng tâm như: kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy về thực hiện CCHC, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân năm 2016-2020; kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016- 2020…

AN HƯƠNG