Tài sản riêng của vợ chồng

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Vợ chồng tôi cưới nhau cách đây 10 năm. Trước khi cưới, chồng tôi đã được cha mẹ sang tên cho 1 căn nhà. Sau khi cưới, chúng tôi được ở riêng trong căn nhà này. Có lần, tôi đề nghị chồng tôi đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà cho tôi cùng đứng tên nhưng anh ấy bảo là nhà của ba mẹ không nên làm thế.

Trong thời gian chúng tôi chung sống, chồng tôi được ba mẹ cho tiền mua xe và 1 số đồ vật trong nhà. Vậy, căn nhà, chiếc xe và đồ vật trong nhà này là tài sản chung hay chỉ là tài sản của riêng chồng tôi? Tôi có quyền yêu cầu chia không?

N.T.B. (TP Cần Thơ)

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Căn cứ điều luật trên và quy định về tài sản riêng của vợ chồng tại khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình, cho thấy các loại tài sản chị nêu trên là tài sản riêng của chồng chị. Bởi điều này quy định:

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật này (về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân); tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ