Xuống giống lúa Hè Thu 53.000ha

Cập nhật, 14:20, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)

Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh có kế hoạch xuống giống vụ lúa nêu trên theo hướng tập trung “né rầy”, đồng loạt trên từng khu vực và chia làm 3 đợt chính.

Đợt 1 xuống giống 8.000ha, tập trung từ ngày 16/2- 18/3. Phân bố tập trung ven QL54, đoạn TX Bình Minh, huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn và vùng đất gò ven sông Măng thuộc huyện Tam Bình, ven sông Tiền thuộc huyện Mang Thít và Vũng Liêm.

Đợt 2 xuống giống 35.000ha, tập trung từ ngày 26/3- 30/4. Đây là đợt xuống giống chính của tỉnh phân bố hầu hết tại các địa phương. Đợt 3 xuống giống 10.000ha, tập trung từ
13/5- 15/6.

Cơ cấu giống, phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giống xác nhận hoặc tương đương để gieo sạ. Đặc biệt, đối với những vùng có nguy cơ bị xâm nhập mặn nên sử dụng các giống ngắn ngày, chống chịu mặn khá, kết hợp với bố trí lịch thời vụ né mặn vào giai đoạn lúa trổ bông.

Đối với các giống chất lượng thấp (IR50404, ML202…) sử dụng không quá 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương. Nhóm giống chủ lực: OM5451, OM4900, OM6976, OM4218, OM7347… và nhóm giống bổ sung OM6162, OM6561, OM10424, Đài Thơm 8, RVT...

MỸ TRUNG