Hợp tác xã thiếu điều kiện tiếp cận vốn vay ngân hàng

Cập nhật, 07:39, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Theo Sở Kế hoạch- Đầu tư, hợp tác xã (HTX) vẫn khó tiếp cận được các nguồn vốn vay ngân hàng (NH) do không đáp ứng được những điều khoản, thủ tục cho vay vốn, dù NH có sẵn nguồn vốn.

Lý giải của các NH, nguyên nhân và rào cản lớn nhất hiện nay là các HTX không đáp ứng được các điều kiện vay vốn NH, điều kiện được vay tín chấp.

Theo đó, những điều kiện về tài chính minh bạch, có báo cáo tài chính trung thực và kinh doanh có lãi... rất ít HTX đáp ứng được. Trong khi các HTX lĩnh vực nông nghiệp rất khó tiếp cận các khoản tín dụng dài hạn từ NHTM, do yêu cầu phải có tài sản thế chấp.

Vì thế, để đáp ứng được các điều kiện vay vốn tín dụng, các HTX phải tự nâng cao năng lực quản trị, tài chính bằng cách thu hút thêm vốn cổ phần, tăng cường tích lũy, thực hiện nghiêm Luật Kế toán…

HTX cũng cần được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất; bổ sung thêm nội dung hướng dẫn lập phương án sản xuất, kinh doanh hoặc phương án vay vốn trả nợ NH đối với cán bộ quản lý HTX…

LÝ AN