Cơm sấy Nhật Quỳnh đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017

Cập nhật, 10:21, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 vừa công bố 102 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Chia theo nhóm sản phẩm: có 19/34 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 42/73 sản phẩm chế biến nông- lâm- thủy sản và đồ uống, 22/31 sản phẩm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, 19/33 sản phẩm khác.

Trong đó, Vĩnh Long có sản phẩm cơm sấy Nhật Quỳnh của Công ty TNHH TM- DV- SX thực phẩm Nhật Quỳnh (Hòa Thạnh- Tam Bình) được công nhận và tôn vinh.

Việc tổ chức bình chọn được thực hiện theo 4 cấp: huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia. Tiêu chí bình chọn được đánh giá cụ thể theo từng nhóm sản phẩm gồm: tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất, tiêu chí về kinh tế- kỹ thuật- xã hội và môi trường, tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ và tiêu chí khác.

THẢO NGUYÊN