Phát triển mới 300 doanh nghiệp trong năm 2017

Cập nhật, 17:09, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Với mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 phát triển mới 300 doanh nghiệp, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chương trình khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2017.

Theo đó, Sở Kế hoạch- Đầu tư đóng vai trò là cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện- thị- thành và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đồng bộ kế hoạch này.

Đồng thời, chủ trì thực hiện những nhiệm vụ, như tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hội đồng tư vấn khởi nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; xây dựng chương trình và khuyến khích các cuộc thi khởi nghiệp, thi tìm ý tưởng, dự án kinh doanh về quản trị, điều hành doanh nghiệp cho thanh niên, sinh viên, người dân có ý tưởng, khát vọng khởi nghiệp;

tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư; giới thiệu chương trình khởi nghiệp cho sinh viên Vĩnh Long đang học tập trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, trưng bày sản phẩm cho doanh nghiệp…

Trong những năm qua, Vĩnh Long đã tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn, giúp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.762 doanh nghiệp, 67.559 hộ kinh doanh, 101 hợp tác xã, 5 quỹ tín dụng nhân dân… đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh.

AN HƯƠNG