Từ ngày 1/7/2018: Đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới

Cập nhật, 05:18, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đ/tháng và điều này đồng nghĩa mức đóng BHXH cũng tăng theo.

Cụ thể:

Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 62.550 đ/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đ/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đ/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 8% = 111.200 đ/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đ/tháng) x 8%.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đ/tháng) x 4.5%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đ/tháng.

HP (nguồn nld.com.vn)