Thông đồng hưởng bảo hiểm phạt tới 100 triệu đồng

Cập nhật, 14:01, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)

Từ ngày 10/5, Nghị định 48/2018 sửa đổi Nghị định 98/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số chính thức có hiệu lực.

Nghị định nêu rõ mức phạt tiền từ 90- 100 triệu đồng đối với hành vi thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Nghị định cũng nêu rõ mức phạt tiền từ 40- 50 triệu đồng về hành vi ép buộc mua bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe dưới mọi hình thức. Tổ chức vi phạm quy định sẽ bị phạt gấp đôi (tức là phạt từ 80- 100 triệu đồng).

Với hành vi triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn sẽ chịu mức phạt cao hơn trước rất nhiều, từ 60- 70 triệu đồng thay vì chỉ từ 10- 20 triệu đồng như trước.

HP (nguồn Dân trí)