6 tháng: Toàn tỉnh giảm 271 biên chế

Cập nhật, 16:17, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108, Nghị định 113 của Chính phủ về tinh giản biên chế, trong đợt 1/2019, toàn tỉnh đã giảm 271 trường hợp, trong đó khối đảng có 17 trường hợp.

Tính đến nay, tỉnh đã giảm 1.317/23.551 biên chế được phân bổ, trong đó khối đảng, đoàn thể giảm 125/1.050 biên chế; khối chính quyền giảm 1.192/22.501 biên chế.

BÙI THANH