Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

Cập nhật, 17:20, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

Ngày 8/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cho cán bộ chủ chốt và cán bộ hưu trí diện Tỉnh ủy quản lý.

Hội nghị đã nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo triển khai, quán triệt chủ đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về “nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, có tác dụng chi phối và là gốc của mọi vấn đề. Người khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và các nước cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong”.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Bác về nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Hội nghị cũng thông tin một số nội dung Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tình hình kinh tế- xã hội năm 2018, phương hướng năm 2019.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ