Trách nhiệm, gương mẫu, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật, 15:39, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- đã lưu ý như thế tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 được tổ chức hôm 8/1/2019.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón  phát biểu chỉ đạo hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, thời gian tới toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.

Tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị các bước tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện Quy định số 04 của Ban Bí thư gắn với việc phân bổ biên chế cho từng cơ quan, đơn vị đúng quy định.

Bên cạnh, chủ động tham mưu cấp ủy trong việc kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tham mưu thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng gắn việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các địa phương, cơ quan, đơn vị với bố trí cán bộ, công chức đúng việc làm.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các  đồng chí có  nhiều đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các đồng chí có nhiều đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng

Năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai nhiều hoạt động về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật, tham mưu kịp thời cho ban thường vụ cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ; tham mưu thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý kịp thời, đúng quy định.

Công tác tổ chức đảng, đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo triển khai, đạt được kết quả thiết thực, kết nạp gần 1.750 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ