Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cập nhật, 21:28, Thứ Ba, 07/02/2017 (GMT+7)

Sáng 7/2/2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị mở rộng, bổ sung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Hội nghị mở rộng bổ sung kiểm điểm của Đảng ủy Quân sự tỉnh vào sáng 7/2/2017.
Hội nghị mở rộng bổ sung kiểm điểm của Đảng ủy Quân sự tỉnh vào sáng 7/2/2017.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, hội nghị đã thảo luận và đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là chi ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã thống nhất các nội dung trong thời gian tới, đó là: triển khai và tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai kế hoạch thực hiện việc kiểm điểm đến mọi đảng viên, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đoàn kết; nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ quân đội.

TRƯỜNG CHINH (TP Vĩnh Long)