Thủ tục bổ sung hộ tịch

Cập nhật, 05:54, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

Bạn Trinh Trinh gaumeo1492@gmail.com hỏi: Trong sổ hộ khẩu, khai sinh, chứng minh nhân dân của tôi chỉ có năm sinh không có ngày, tháng sinh. Nay tôi muốn bổ sung ngày, tháng sinh vào thì phải làm gì? Nếu như đã bổ sung xong nhưng các văn bằng, chứng chỉ không được bổ sung chỉ có năm sinh thôi thì văn bằng, chứng chỉ ấy vẫn có giá trị sử dụng không, có ảnh hưởng gì không?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Hộ tịch năm 2014 thì nội dung đăng ký khai sinh gồm:

Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh, quê quán; dân tộc; quốc tịch;

Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh, dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về Quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.

Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào sổ hộ tịch, giấy khai sinh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

Căn cứ quy định trên, hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh. Do đó, muốn bổ sung, ngày tháng sinh trước tiên bạn phải làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh cho giấy khai sinh, sau đó từ giấy khai sinh bạn sẽ làm thủ tục bổ sung cho các loại giấy tờ, văn bằng có liên quan khác.

Về thủ tục bổ sung hộ tịch, Điều 29 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp- hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch UBND cấp xã trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp- hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

PHÒNG BẠN ĐỌC