Trên 44.700 đoàn viên đăng ký tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Cập nhật, 11:08, Chủ Nhật, 03/10/2021 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 15 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đến nay, toàn Đoàn Vĩnh Long có trên 44.700 đoàn viên được tiếp nhận về tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

Trong đó, đoàn viên là học sinh trên 35.500; là sinh viên trên 3.000; cán bộ, công chức, viên chức trên 3.300; công nhân, lao động trẻ gần 1.300; lực lượng vũ trang trên 1.500. Qua đánh giá, trên 82% đoàn viên có mức tham gia hoạt động tốt; 15% có mức tham gia hoạt động và 2,2% có đăng ký nhưng không tham gia.

Theo Tỉnh Đoàn, việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú góp phần giúp cho phong trào tuổi trẻ trên địa bàn dân cư từng bước khởi sắc. Tuy nhiên, rất khó thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp. Vì thế, Tỉnh Đoàn đề xuất Trung ương Đoàn có cơ chế thay đổi phù hợp.

CẨM HUỆ