TP Vĩnh Long: Thí điểm hệ thống tưới phun tự động trên rau màu

Cập nhật, 04:51, Thứ Tư, 28/12/2016 (GMT+7)

Hiện TP Vĩnh Long đang cho xây dựng thí điểm mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun tự động trên rau màu ở Phường 3 và xã Tân Hội.

Theo đó hệ thống được lắp đặt tại Tổ hợp tác rau Đồng Tiến (Phường 3) với 8 hộ dân và một số hộ dân ở xã Tân Hội trên tổng diện tích 1ha, với kinh phí 71,3 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, TP Vĩnh Long còn thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn năm 2016 với tổng kinh phí 74,64 triệu đồng tại Phường 3, Phường 9 và xã Tân Hội. Qua đó, giải quyết phần nào bức xúc của người dân về thực phẩm thiếu an toàn, thúc đẩy phát triển đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn.

NGUYỄN SƠN