Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV

Cập nhật, 11:36, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 10 về việc tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế. 

Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các địa phương, cơ quan đơn vị thuộc ngành y tế xây dựng kế hoạch hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV dựa trên tình hình thực tế đơn vị.

Rà soát các quy trình cung cấp dịch vụ dễ phát sinh kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế.

Tập huấn về việc giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV, dự phòng chuẩn cho cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ y tế trực tiếp cung cấp dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS...

Nhiều năm liên tiếp, Việt Nam đạt được mục tiêu 3 giảm: số người nhiễm mới HIV được phát hiện hàng năm, số người chuyển sang giai đoạn AIDS, số người tử vong liên quan đến HIV/AIDS.

Việt Nam đã cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và hướng tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Để đạt các mục tiêu này, hiện còn nhiều thách thức; trong đó kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế là một trong những rào cản quan trọng nhất cần phải vượt qua.

TƯỜNG VÂN