Gần 170,6 tỷ đồng đầu tư cho các công trình trường học

Cập nhật, 13:26, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Đầu năm đến nay, toàn tỉnh triển khai xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 71 công trình trường học, trong đó có 18 công trình chuyển tiếp từ năm 2017.

Tổng kinh phí đầu tư cho các công trình trường học năm 2018 đạt gần 170,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư 55 công trình với kinh phí hơn 124,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, với kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, Sở GD- ĐT cũng phối hợp với các phòng GD- ĐT triển khai thực hiện đầu tư thiết bị cho trường mầm non, tiểu học, THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Để đạt tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới thì tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia phải đạt từ 70% trở lên.

NGUYỄN PHƯƠNG