Đến năm 2021, mỗi xã có không quá 2 trường tiểu học

Cập nhật, 13:25, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

Theo chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, trong lĩnh vực GD-ĐT, tỉnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, THCS, THPT) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

Hướng tới tỉnh sẽ hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, THCS, THPT) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.
Hướng tới tỉnh sẽ hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, THCS, THPT) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

Cụ thể, sẽ rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, THPT từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.

Song song đó, đẩy mạnh hợp nhất các trường tiểu học trên cùng một xã, đến năm 2021, mỗi xã có không quá 2 trường tiểu học và thực hiện mô hình một trường nhiều điểm học (bao gồm cả trường có nhiều cấp học- giải pháp này sẽ giảm 18 đơn vị sự nghiệp).

Rà soát, sắp xếp quy mô lớp học, giảm các lớp có số lượng học sinh dưới 70% số lượng tối đa theo quy định. Sắp xếp lại cơ cấu viên chức hợp lý, đảm bảo đúng, đủ theo quy định, đến năm 2021 không còn trường có tỷ lệ giáo viên vượt định mức quy định.

Tin, ảnh: BÙI THANH