Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

Cập nhật, 13:07, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

Đó là đề án Vĩnh Long đang triển khai thực hiện nhằm mục tiêu đến năm 2025 trẻ em khuyết tật được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật.

Hiện Vĩnh Long có 1.033 trẻ em khuyết tật được nhận trợ giúp xã hội theo quy định. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho trẻ em khuyết tật TP Vĩnh Long.
Hiện Vĩnh Long có 1.033 trẻ em khuyết tật được nhận trợ giúp xã hội theo quy định. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho trẻ em khuyết tật TP Vĩnh Long.

Giai đoạn 2019- 2020, Vĩnh Long phấn đấu có 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 70% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp;...

Trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh phấn đấu có 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; có 7/8 huyện- thị- thành thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật…

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng. 

Các sở ngành có liên quan phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh lồng ghép việc thực hiện đề án với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan để đẩy mạnh triển khai các hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, bảo vệ trẻ em và hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Vĩnh Long tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng, tăng cường huy động các nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai thực hiện hiệu quả đề án;…

Tin, ảnh: QUYÊN- DUY