Đến năm 2020: sẽ xóa cầu tạm nông thôn

Cập nhật, 14:11, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, huyện Long Hồ còn quan tâm đến xây dựng cầu bê tông kiên cố. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020 sẽ xóa cầu tạm nông thôn.

Theo đó từ năm 2011 đến 2016, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau và nguồn huy động sức dân, huyện Long Hồ đã đầu tư xây mới 28 cây cầu, tổng chiều dài gần 5km. Trong đó, Nhà nước đầu tư xây 21 cây, còn lại là nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân và nhân dân địa phương nơi xây dựng cầu.

Riêng trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, huyện Long Hồ đã vận động xây thêm được 12 cây cầu giao thông nông thôn, kinh phí xây dựng mỗi cây cầu từ 200 triệu đồng trở lên.

Hầu hết những chiếc cầu được xây trong giai đoạn này đều kiên cố, đồng bộ với tải trọng của những tuyến đường. Để đạt được mục tiêu xóa cầu tạm vào năm 2020, huyện Long Hồ sẽ tiếp tục phát huy tốt công tác huy động sức dân trong thực hiện giao thông nông thôn, vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ xây cầu nông thôn.

Việc đầu tư xây cầu nông thôn đã góp phần giúp nhân dân đi lại dễ dàng đồng thời làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

PHƯỚC GIANG