Trà Ôn: 62% hộ dân nông thôn sử dụng nước máy

Cập nhật, 13:25, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)

 

Người dân nông thôn sử dụng nước máy tập trung.
Người dân nông thôn sử dụng nước máy tập trung.

Theo báo cáo của UBND huyện Trà Ôn, 10 tháng qua, được sự quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc Khmer nên chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Trà Ôn đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể đến nay, toàn huyện có 17 công trình nước tập trung với tổng số hộ có nước máy sử dụng là 23.927 hộ.

Trong đó, nước đô thị có 2.871 hộ (chiếm 99,86% số hộ, đạt 100,06% nghị quyết); có 21.282 hộ dân nông thôn được sử dụng nước máy (chiếm 62% số hộ, đạt 100% nghị quyết, tăng 15,04% so với năm 2016).

Từ đây đến cuối năm, để đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2017 về chỉ tiêu nước sạch ở nông thôn, huyện Trà Ôn tiếp tục vận động 100% hộ gia đình có hệ thống đường ống nước máy đi qua đăng ký sử dụng nước sạch;

tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nước máy tại các trạm cấp nước tập trung, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Tin, ảnh: CHÍ HIẾU