Tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp

Cập nhật, 21:46, Thứ Bảy, 11/11/2017 (GMT+7)

Theo Nghị quyết Huyện ủy Bình Tân năm 2017, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 76,5%, riêng các xã nông thôn mới là 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp so chỉ tiêu.

Hiện, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong toàn huyện là 74,4%, tăng 8,6% so cùng kỳ, đạt 97,3% so chỉ tiêu nghị quyết, trong đó tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 92,2%.

Tại các xã nông thôn mới như: xã Tân Bình, tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 81,4%, Mỹ Thuận (82,3%), Tân Lược (82,5%), Thành Đông (82,6%). Như vậy, chỉ đạt 95,7- 97,2% so nghị quyết.

Công tác tuyên truyền Luật BHXH, BHYT tuy được quan tâm nhưng một bộ phận nhân dân chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa của chương trình mang lại nên tỷ lệ tham gia BHYT đạt thấp.

Hiện, huyện đang tập trung tuyên truyền nhân dân và học sinh tham gia mua BHYT tự nguyện; đồng thời vận động mua BHYT cho hộ cận nghèo để đạt kế hoạch năm 2017.

NGUYỄN XUÂN