Đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX

Cập nhật, 14:12, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Ngày 12/6/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp dự thảo điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX , nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại biểu thống nhất với các dự thảo báo cáo và đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào dự thảo văn kiện của MTTQ tỉnh về cách dùng câu từ, phần hạn chế và phần bài học kinh nghiệm cần nêu rõ ràng, cụ thể hơn, tập trung vào trọng tâm những việc chưa làm được;

cần phải báo cáo cụ thể, chi tiết hơn về vai trò của mặt trận trong việc phối hợp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; còn thiếu phần tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong công tác giám sát, phải thể hiện được chức năng, nhiệm vụ của mặt trận trong giám sát đầu tư cộng đồng, tuyên truyền vận động và hỗ trợ thành lập các hợp tác xã…

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp thu ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX , nhiệm kỳ 2019- 2024.

HẢI YẾN