Câu chuyện nông thôn

Nông dân rất cần những doanh nghiệp xã hội

Cập nhật, 13:47, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Nông dân thuộc thành phần yếu thế, do đặc thù làm ăn riêng lẻ, yếu vốn, thiếu thông tin, thiếu các mối quan hệ thị trường; đồng thời, nông sản xứ mình cũng thiếu tính cạnh tranh, do đó những mô hình doanh nghiệp xã hội ở ta là rất cần thiết.

Trong Luật Doanh nghiệp năm 2014, đã có những quy định là khung hành lang pháp lý để các mô hình doanh nghiệp xã hội ra đời và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Hoạt động không nhằm mục tiêu kinh tế hay đạt lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp, mà nhằm thu hút nguồn lực xã hội, đóng góp lại cho cộng đồng với những mục đích, lĩnh vực, đối tượng rõ ràng.

Thực tế, nông dân mình đa phần chưa đi vào sản xuất tập thể, chưa có năng lực tham gia các mô hình kinh tế quy mô, họ tự bơi giữa muôn vàn khó khăn; nên đây chính là đối tượng rất cần tới những doanh nghiệp xã hội.

Một trong các tôn chỉ mà doanh nghiệp xã hội hướng tới là môi trường; đây chính là nội dung quan trọng để nông dân xứ mình được thụ hưởng những lợi ích từ các doanh nghiệp xã hội.

Ở xứ người thì các doanh nghiệp dạng này hoạt động rất tốt và mang lại hiệu quả công ích lớn, nhưng ở ta thì chưa được quan tâm. Do đó, có những nguồn lực, tài lực lớn chưa thể “thẩm thấu” hiệu quả đến những đối tượng yếu thế cần hỗ trợ, trong đó có nông dân.

Điển hình như con đường gian nan, trắc trở để hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, chúng ta rất cần những doanh nghiệp xã hội đủ mạnh, uy tín trong hoặc ngoài nước, thu hút về xứ mình những chuyên gia uy tín, những nguồn hỗ trợ thiết thực và quan trọng là những chương trình đào tạo cộng đồng ngắn hạn, dài hạn thường xuyên ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mang đến cho nông dân những trang bị cần thiết.

Hai Lúa tui đang mơ một ngày nào đó nông dân mình được thụ hưởng ngày càng nhiều, hiệu quả từ những mô hình doanh nghiệp xã hội như vậy.

Hailua@.com