"Một cửa tại chỗ" không có hồ sơ trễ hẹn

Cập nhật, 14:31, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Thực hiện quy trình “Một cửa tại chỗ”, tiếp nhận hồ sơ, ra phiếu hẹn, chuyển giao, giao trả kết quả, từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận 182 hồ sơ, giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng, đạt 100%.

Các lĩnh vực được tiếp nhận gồm: cấp- điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp- cấp lại phép lao động cho người nước ngoài, tiếp nhận thang bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể,…

Việc tiếp nhận, hướng dẫn về thủ tục hành chính bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

NGUYỄN HOÀNG