Tổng kết Khối thi đua X: Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 7,6 triệu đồng/người/tháng

Cập nhật, 17:16, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Ngày 17/2/2017, Khối thi đua X tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Các đơn vị khối thi đua X ký kết giao ước thi đua.
Các đơn vị khối thi đua X ký kết giao ước thi đua.

Khối thi đua X gồm 8 đơn vị: Công ty CP Cơ khí Cửu Long, Công ty Xăng dầu Vĩnh Long, Công ty Thuốc lá Cửu Long, Công ty CP May Vĩnh Tiến, Nhà máy Phân bón Cửu Long, Công ty Điện lực Vĩnh Long, Công ty Lương thực Vĩnh Long, Công ty CP Lương thực- Thực phẩm Vĩnh Long.

Các đơn vị khối X đã tạo được phong trào thi đua tập trung vào thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Có 6/8 đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu toàn khối đạt trên 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận toàn khối trên 80 tỷ đồng, toàn khối nộp ngân sách nhà nước trên 281 tỷ đồng.

Các đơn vị thực hiện tốt việc chăm lo đời sống và thu nhập của người lao động, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động tăng 30% so lương quy định, thu nhập bình quân người lao động trong khối đạt trên 7,6 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị trong khối tham gia công tác xã hội, từ thiện trên 4 tỷ đồng.

Công ty CP Cơ khí Cửu Long, Công ty Điện lực Vĩnh Long và Công ty Thuốc lá Cửu Long được bầu chọn nhận bằng khen của UBND tỉnh; Công ty CP Cơ khí Cửu Long được đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Công ty Thuốc lá Cửu Long được bầu làm Trưởng khối thi đua X năm 2017.

Tin, ảnh: HẢI YẾN