"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Cập nhật, 06:11, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Bộ GD- ĐT vừa có kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục. Đề án nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về khởi nghiệp và chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong, ngoài nhà trường.

Đề án sẽ góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về khởi nghiệp.
Đề án sẽ góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về khởi nghiệp.

Đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên trong các cơ sở đào tạo; xây dựng thí điểm các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các khu vực, nhằm tạo môi trường trải nghiệm cho các em.

Theo đề án, các nhiệm vụ và giải pháp triển khai, gồm: công tác truyền thông, ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2019; công tác hỗ trợ đào tạo; môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp và quản lý điều hành…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY