Số người nghiện ma túy ngày càng tăng

Cập nhật, 07:34, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Theo Công an huyện Trà Ôn, tệ nạn ma túy trên địa bàn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Hiện 14/14 xã- thị trấn trong huyện đã phát hiện tổng cộng 96 người nghiện ma túy, tăng 22 người (tương đương 29%) so cuối năm 2015.

Nguyên nhân tăng chủ yếu là do các đối tượng thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

Mặt khác, công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi trung tâm cai nghiện gặp nhiều khó khăn, không đưa được đối tượng đi cai nghiện bắt buộc (theo quy định mới), chủ yếu là các đối tượng ngoài cộng đồng tái nghiện (80 đối tượng).

Ngoài ra, công tác triển khai, tuyên truyền của các ngành, đoàn thể chưa đi vào chiều sâu, tập trung chủ yếu trên diện rộng, đa số chỉ tổ chức quán triệt các chương trình kế hoạch.

Nội dung tuyên truyền còn chung chung, thiếu phong phú, đa dạng, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là các đối tượng cá biệt,… nên hiệu quả mang lại chưa cao.

Trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú, phù hợp từng địa bàn, dân cư, nhóm đối tượng, trong đó quan tâm đối tượng có nguy cơ cao, học sinh, thanh thiếu niên… đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, giải trí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh tệ nạn ma túy.

TRÚC MAI